Giới thiệu về nhà trường

Trường tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông được thành lập từ năm 1992. Khi mới thành lập được mang tên  trường  cấp 1-2 ĐăkD’rông, sau đổi thành trường tiểu học ĐắkD’rông. Đến tháng 8 năm 2000 đổi tên thành trường Tiểu học ĐắkD’rông A. Từ 01 tháng 01 năm 2009 được đổi tên thành trường Tiểu học Trần Quốc Toản theo Quyết định 3208/QĐ – CTUBND ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cư Jút  V/v đổi tên trường tiểu học. Trải qua 27 năm hoạt động, hiện nay nhà trường đang tiến hành tự đánh giá và có kế hoạch đằng ký đánh giá ngoài vào cuối năm 2019 và tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 sau khi hoàn thành việc đánh giá ngoài. Hiện tại trường có tổng số 31 cán bộ công chức, viên chức và 412 học sinh, có 14 lớp được học đủ các môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.